Privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 01 februari 2019 Think Ahead, gevestigd aan de Voorstraat 334, 3311CW te Dordrecht, is verantwoordelijkvoor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Think Ahead verwerkt uw persoonsgegevens omdat u producten van ons afneemt en/of een aanvraag bij ons heeft gedaan.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Adres gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Think Ahead verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw order en aanvragen te behandelen- Om bestelde producten naar u te verzenden
  • U offertes toe te sturen voor onze producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Think Ahead neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Think Ahead) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Think Ahead bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Think Ahead deelt uw gegeven alleen met bezorgdiensten voor bestellingen die verzonden moeten worden en als noodzakelijk met de afdeling administratie van Think Ahead. Think Ahead verkoopt uw gegevens niet aan derden, mocht daarnaast Think Ahead uw gegevens aan derden verstrekken, doen wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Think Ahead blijft verantwoordelijk voor alle verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Think Ahead gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.Think Ahead gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Think Ahead.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thinkahead.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om uw te indentificeren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Think Ahead neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Think Ahead.

Contactgegevens

Think Ahead
Voorstraat 334
3311CW Dordrecht
info@thinkahead.nl
+31 78-6141343
www.thinkahead.nl
KvK Rotterdam: 58201912

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat er veranderingen zullen plaatsvinden binnen onze organisatie in de toekomst, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen.
Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
U vindt deze terug op onze website.
De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.